ஓய்வை அறிவித்தார் கிரிக்கெட் வீரர் யுவராஜ் சிங்!

கடந்த சில வருடங்களாக, மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக இந்திய அணியில் அவர் இடம்பெறவில்லை. இதையடுத்து அவர் ஓய்வு பெறுவார் என்று கூறப்பட்டது.

ஓய்வை அறிவித்தார் கிரிக்கெட் வீரர் யுவராஜ் சிங்!
கடந்த சில வருடங்களாக, மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக இந்திய அணியில் அவர் இடம்பெறவில்லை. இதையடுத்து அவர் ஓய்வு பெறுவார் என்று கூறப்பட்டது.