ஷகிப் சதம் வீண்: ஜேசன் ராய், ஸ்டோக்ஸ் அதிரடியில் இங்கிலாந்து அசத்தல் வெற்றி

இங்கிலாந்து தரப்பில் ஆர்ச்சர், பென் ஸ்டோக்ஸ் தலா 3 விக்கெட்டுகளையும் மார்க்வுட் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

ஷகிப் சதம் வீண்: ஜேசன் ராய், ஸ்டோக்ஸ் அதிரடியில் இங்கிலாந்து அசத்தல் வெற்றி
இங்கிலாந்து தரப்பில் ஆர்ச்சர், பென் ஸ்டோக்ஸ் தலா 3 விக்கெட்டுகளையும் மார்க்வுட் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.